Διεύθυνση: Ηρώς Κωνσταντοπούλου 5, Ίλιον, 13122

Τηλ.: 210-5766669, 210-5782052, 210-5780887

Fax: 210-5758483

E-mail: viohal@otenet.gr